Auteursrecht & Vormgeving

Auteursrecht ziet op het beschermen van creatieve prestaties. Daarbij gaat het niet alleen om literaire werken, muziek, kunst en fotografie, maar ook om industriële vormgeving, mode, architectuur, games en software. Ook daarbij worden creatieve keuzes gemaakt die voor bescherming op grond van het auteursrecht in aanmerking komen. Daarnaast kan de uiterlijke vormgeving van producten beschermd zijn door geregistreerde of ongeregistreerde modelrechten.

Brouwer & Law adviseert en procedeert op het terrein van auteursrecht en industriële vormgeving en werkt voor bedrijven met internationale productportfolio’s waarvoor intellectuele eigendomsrechten belangrijke assets zijn. Brouwer & Law adviseert bedrijven, ontwerpers en kunstenaars over internationale strategieën voor bescherming van producten en creativiteit.

Conflicten over namaak

De vraag of het ene product teveel lijkt op het andere is niet alleen een feitelijke, maar ook een juridische vraag. De rechtspraak over auteursrecht, modelrecht en slaafse nabootsing is voortdurend in ontwikkeling en allang geen nationale aangelegenheid meer. In geval van conflicten zijn de risico’s hoog vanwege de hoge schade- en kostenveroordelingen die aan de verliezende partij opgelegd kunnen worden. Deskundig juridisch advies is daarom van groot belang.

Brouwer & Law weet precies hoe de hazen lopen bij conflicten over inbreuk op auteursrecht, modelrecht, slaafse nabootsing en plagiaat. Daardoor kan de juiste nationale of internationale processtrategie worden bepaald en waar nodig maximale druk worden uitgeoefend om inbreuk te stoppen of een oplossing te forceren in een slepend conflict. Waar mogelijk wordt gezorgd voor een snelle en efficiënte oplossing door het sluiten van een schikking.

Contracten

Onderdeel van de dienstverlening van Brouwer & Law is het opstellen en beoordelen van (internationale) handelscontracten, zoals licentiecontracten, distributiecontracten, agentuurovereenkomsten en leveringsvoorwaarden. Brouwer & Law kent de belangen de spelen in de internationale toeleveringsketen en ziet het opstellen van waterdichte contracten waarin risico’s optimaal zijn afgedekt als een persoonlijke uitdaging.

Meer informatie? Neem contact op

Bekijk de tarieven

Lees het blog

Neem contact op