Media & Reclame

Reclame is gereguleerd via de Nederlandse Reclame Code en aanverwante codes zoals de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken, de Reclamecode Social Media en Reclamecode Cosmetische Producten.

Daarnaast gelden wettelijke regels waaruit volgt dat reclame niet misleidend, oneerlijk of verwarrend mag zijn en de informatie moet bevatten die nodig is voor de consument om een geïnformeerde keuze te maken. Voor vergelijkende reclame gelden specifieke regels, met als uitgangspunt dat vergelijkende reclame, zoals prijsvergelijking, is toegestaan wanneer de vergelijking eerlijk, objectief en representatief is (geen appels met peren vergelijkt) en niet onnodig grievend is of  oneerlijk wordt geprofiteerd van de bekendheid van een merk.

Brouwer & Law adviseert bedrijven over toelaatbaarheid van reclame en treedt op in procedures bij de Reclame Code Commissie en geschillen tussen bedrijven over vergelijkende of misleidende reclame. Brouwer & Law kent de finesses van de rechtspraak over merkgebruik in online advertising (als Google Adword of metatag).

Brouwer & Law is gespecialiseerd in het beoordelen en opstellen van uitgeefcontracten en mediacontracten, met specifieke expertise waar het gaat om het gebruik van nieuwe media, zoals de inzet van social media in reclame-uitingen.

Brouwer & Law richt zich niet alleen op uitgeverijen en mediabureaus, maar ook op bedrijven die gebruiken maken van nieuwe media om hun producten in de markt te zetten.

Meer informatie? Neem contact op

Bekijk de tarieven

Lees het blog

Neem contact op