Privacyrecht

Privacyrecht is sinds de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook bekend als GDPR) actueel. De regels voor bedrijven en organisaties zijn strenger geworden en de druk om compliant te zijn is opgevoerd door dreiging met hoge boetes. Brouwer & Law adviseert over AVG compliance en kan samen met uw organisatie in kaart brengen welke gegevensverwerking plaatsvindt en welke stappen gezet moeten worden om aan de AVG te voldoen. Onderdeel van de dienstverlening is daarnaast het opstellen privacy verklaringen, cookie statements en verwerkersovereenkomsten, advies over specifieke gegevensverwerkingen en begeleiding bij het opstellen een privacy beleid. In geval van een datalek wordt eerste hulp geboden om te beoordelen of melding noodzakelijk is en dit proces zo nodig te begeleiden.

Brouwer & Law heeft grote belangstelling voor de politieke en filosofische discussie over het belang van privacy en conflicten die zich bevinden op het snijvlak van privacy en vrijheid van meningsuiting. Brouwer & Law denkt zeker niet dat privacy een achterhaald begrip is.

Berber Brouwer is gecertificeerd als Certified International Privacy Professional (CIPP) door de International Association for Privacy Professionals (IAPP).

Meer informatie? Neem contact op

Bekijk de tarieven

Lees het blog

Neem contact op