Privacyverklaring

PRIVACY STATEMENT BROUWER & LAW ADVOCATUUR B.V.

Artikel 1. Inleiding

Brouwer & Law neemt uw privacy serieus. In dit privacy statement staat omschreven hoe Brouwer & Law Advocatuur B.V. (“Brouwer & Law”) omgaat met de verwerking van persoonsgegevens waarvoor zij verantwoordelijk is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG“). Dit privacy statement is gepubliceerd op 1 september 2018. Het privacy statement kan door Brouwer & Law van tijd tot tijd worden aangepast. 

Artikel 2. Over Brouwer & Law

Brouwer & Law is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72357053 en gevestigd in (1191 KX) Ouderkerk aan de Amstel, aan de Holendrechterweg 52 en heeft als postadres en bezoekadres Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN te Amsterdam (gebouw Spaces Zuidas).

Artikel 3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor?

 1. Brouwer & Law verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de advocatenpraktijk, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor het onderhouden van contact met (potentiële) klanten en andere relaties, voor werving- en selectiedoeleinden, voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events en voor het verbeteren van de dienstverlening.
 2. Wij verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens:
 3. Naam, adres, woonplaats;
 4. Telefoonnummer, e-mailadres;
 5. Informatie die in onze dossiers zit;
 6. Financiële gegevens in verband met facturatie aan cliënten;
 7. Persoonsgegevens die van belang zijn voor het vaststellen van de identiteit van cliënten in verband met de op het kantoor rustende verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft)
 8. Persoonsgegevens die via het contactformulier op de website www.brouwerlaw.nl worden verzameld;
 9. Andere persoonsgegevens die door u worden verstrekt, zoals sollicitatiebrieven en CV’s.

Artikel 4. Grondslag van de verwerking

Om uw persoonsgegevens te mogen verwerken, moet deze zijn gebaseerd op een van de grondslagen uit de AVG. In het geval van Brouwer & Law is dat – afhankelijk van de gegevens waarom het gaat  – op basis van het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst (waaronder met cliënten en andere partijen waarmee door Brouwer & Law wordt gecontracteerd),  een wettelijke verplichting, een gerechtvaardigd belang of toestemming.

Artikel 5. Cookies

De website van Brouwer & Law (www.brouwerlaw.nl) maakt gebruikt van Google Analytics om gebruikersinteractie te monitoren (d.w.z. om te meten hoe u van de website gebruik maakt en hoe u de website heeft gevonden). Deze kennis wordt gebruikt om het aantal bezoekers te meten, beter te begrijpen hoe deze gebruikers de webpagina’s vinden en hoe gebruikers hun weg vinden op de website. Google Analytics is door de websitebeheerder van Brouwer & Law privacyvriendelijk ingesteld zodat voor het gebruik van Google Analytics cookies geen toestemming hoeft te worden gevraagd. Zie hierover de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 6.  Het contact formulieren – Gravity Forms

Wanneer u via het contactformulier op de website www.brouwerlaw.nl contact opneemt met Brouwer & Law  worden uw persoonlijke gegevens direct doorgestuurd naar Brouwer & Law. Daarnaast worden de gegevens tijdelijk (45 dagen) in de beveiligde database van de website opgeslagen als back-up. Het contactformulier maakt gebruik van Gravity Forms, software voor het bouwen van (contact)formulieren. Uw persoonlijke gegevens worden in een email verwerkt en naar ons verzonden m.b.v. het Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). De SMTP servers van de websitebeheerder van Brouwer & Law zijn beveiligd door TLS (ook wel SSL), wat betekent dat de inhoud van de email versleuteld is op basis van SHA-2, 256-bit encryptie, voordat deze over het internet wordt verzonden. De inhoud van deze email wordt vervolgens na aankomst door onze systemen ontsleuteld.

Artikel 7. Aan wie verstrekt Brouwer & Law persoonsgegevens?

 1. In het kader van de uitvoering van opdrachten van cliënten is het soms noodzakelijk om andere partijen in te schakelen die namens Brouwer & Law gegevens verwerken, zoals koeriers, rolwaarnemers, betrokken partijen in dossiers en gerechtsdeurwaarders.
 2. Op Brouwer & Law kan onder omstandigheden een wettelijke plicht bestaan om persoonsgegevens te verstrekken aan overheidsinstanties zoals de Belastingdienst of het Meldpunt ongebruikelijke transacties.
 3. Brouwer & Law maakt gebruik van bepaalde derde partijen voor de verwerking van gegevens in verband met ICT (zoals het opslaan van gegevens in een beveiligde cloud-omgeving), financiële administratie en het beheer van de website. Met deze partijen wordt door Brouwer & Law een verwerkersovereenkomst gesloten die voldoet aan de AVG.

Artikel 8. Verwerken van persoonsgegevens buiten de EU

Brouwer & Law verwerkt uw gegevens alleen binnen de Europese Unie. 

Artikel 9. Uw rechten ten aanzien van persoonsgegevens

 1. Vanzelfsprekend respecteert Brouwer & Law uw rechten op grond van de AVG. Op grond van de AVG heeft u het recht om inzage te vragen in uw persoonsgegevens die door het kantoor worden verwerkt en om rectificatie of, onder omstandigheden, verwijdering daarvan te verzoeken. Ook kunt u een verzoek indienen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie of een door u gemaakt bezwaar tegen verwerking, omdat u meent dat de gegevensverwerking onrechtmatig is, maar juist niet wilt dat deze door Brouwer & Law worden verwijderd, of wanneer u de gegevens nodig heeft in verband met een rechtsvordering).
 2. U heeft onder omstandigheden ook het recht om Brouwer & Law te verzoeken dat door het kantoor verzamelde persoonsgegevens worden overgedragen aan een andere dienstverlener (het recht op dataportabiliteit).
 3. Uiteraard kunt u zicht altijd afmelden voor het ontvangen van nieuwsbrieven of reclame-uitingen.

Artikel 10. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking te voorkomen. Persoonsgegevens die door Brouwer & Law opgeslagen in een beveiligde cloud-omgeving van Apple of Microsoft.

De website www.brouwerlaw.nl wordt door de websitebeheerder van Brouwer & Law gehost op een VPS van Transip in een Twin Datacenter van The Datacenter Group in Amsterdam en Delft. Deze datacenters zijn onder meer als volgt beveiligd:

 • Privéterrein hermetisch afgesloten door hekwerk
 • 100+ camera’s in en rondom de datacenters
 • Aanmelden via beveiligd klantportaal
 • ID-controle bij entree
 • Biometrische toegangscontrole in bestemde zalen
 • Beveiligde serverracks
 • 24/7/365 fysieke beveiliging
 • Personeel in het bezit van VOG
 • ISO-certificaten
 • Volledige informatie over het datacenter van onze VPS bij Transip kunt u hier vinden.

Alle verkeer (overdracht van bestanden) tussen de website en uw browser wordt versleuteld en wordt aangeleverd via HTTPS.

Artikel 11. Bewaartermijnen

Brouwer & Law bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de  persoonsgegevens worden verzameld. Voor sommige gegevens (zoals financiële gegevens of informatie in dossiers) gelden wettelijke bewaartermijnen of bewaartermijnen die worden voorgeschreven door de Orde van Advocaten. Andere gegevens worden niet langer dan twee jaar daar ons bewaard.

PRIVACY STATEMENT BROUWER & LAW ADVOCATUUR B.V.

Artikel 12. Vragen of klachten?

 1. U kunt altijd contact met ons opnemen wanneer u vragen heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij helpen u graag verder. U kunt contact opnemen via het e-mailadres info@brouwerlaw.nl.
 2. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de manier waarop persoonsgegevens door Brouwer & Law worden verwerkt.

Bekijk de tarieven

Lees het blog

Neem contact op